Nyheter

Hyresrättsaktivister skapar ny bostadspolitisk plattform

Bilden togs den 31 mars 2019. Tre månader efter att januariavtalet slöts organiserades ett massmöte på Draken. Mötet lade grunden för kampen mot regeringens föreslagna marknadshyror. 18 aprilkommittén är nu med och för vidare denna kamp.

Den 10 maj träffades hyresrättsaktivister i 18 aprilkommittén och lade grunden till en ny bostadspolitisk plattform. Siktet är tydligt inställt på kampen för att stoppa regeringens förslag på marknadshyror. Men även andra frågor finns på dagordningen. Vi fortsätter kräva hyresrabatter under coronakrisen. Och vi fortsätter kämpa mot ombildningar och renovräkningar som får förödande konsekvenser för hyresgäster och för samhället.

Kom med oss i kampen för en värdig bostadspolitik.

Nedan kan du läsa vår plattform. Tveka inte att kontakta oss för mer information.

18 aprilkommitténs plattform

Syfte:

Att aktivera och mobilisera hyresgäster att ta aktiv ställning mot marknadshyra, utförsäljning, ombildning och renovräkning, för rätten till en bra bostad för alla och en social bostadspolitik som en självklar del av välfärden.

Kampen mot marknadshyra kommer vara en prioriterad del under hela utredningstiden, men vi ser att alla frågor hänger ihop. Det handlar om kampen för hyresgästernas makt över sitt boende och lokalområden.

Att verka för en demokratisk och kämpande hyresgäströrelse och lägga grunden för denna.

Målsättning:

Målet är att stoppa förslaget om marknadshyror, att stoppa ombildningar, utförsäljning och renovräkning, att stärka hyresgästkollektivet genom att skapa en tillräckligt stor bostadspolitisk rörelse som gör det omöjligt att genomföra försämringar för hyresgästerna.

En sådan rörelse har potential att växa och utvecklas till en offensiv, bred och politiskt radikal hyresrättsrörelse som kan forma egna visioner om vilket samhälle vi vill att våra barn och barnbarn växer upp i.

Organisationsform:

En rörelse och plattform som enskilda kan sluta upp till och som samverkar och samarbetar med andra föreningar och organisationer som delar visioner och värdegrund.

Ett gemensamt forum för organisering, spridande av material, information, nyheter och annan kommunikation. Plattformen konkurrerar inte med andra organisationer utan syftar till att stärka hyresrätten och samla bredd i frågan som redan finns och vara ett forum för organisering, debatt, diskussion och folkbildning för de som så önskar stärka sitt engagemang i frågan.

I gruppen arbetar en och röstar som privatperson, men alla organisationer som så önskar (och står bakom vår värdegrund) har möjlighet att ansluta till vårt arbete och kampanjer, näst ut inför protestdagen den 12 september. Det står dem då fritt att använda och sprida vårt material.

Plattform antagen på möte med 18 aprilkommittén den 10 maj 2020

4 reaktioner på ”Hyresrättsaktivister skapar ny bostadspolitisk plattform

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *