Nyheter

8 skäl för sänkta hyror

  1. På tok för höga höjningar 2020

De allmännyttiga fastighetsägarna i Göteborg höjde hyran för 2020 med i genomsnitt 1,8% och de flesta privata med 1,2%. Samtidigt har tillväxten varit 0,3%. De som har jobb har i regel inte fått lönehöjningar. Samtidigt har många hyresgäster blivit av med jobbet.

  1. Hyresboende är orättvist dyrt

Hyrorna behöver justeras ner rejält för att återgå till nivåer jämförbara med ägt boende. Under de senaste 30 åren har hyrorna fördubblats, samtidigt som kostnaden för ägt boende ökat med en tredjedel.

  1. Fastighetsbolag gör för höga vinster

Hyresbolag gör alldeles för höga vinster och dess ägare är bland de rikaste i Sverige. Även de kommunala bolagen drivs med hög avkastning och låg belåning. Det är vanligt att bygga nya hyresrätter med hyresinkomster istället för att det betalas lika av alla kommuninvånare.

  1. Hyressänkningar under en pandemi är normalt

Många kommunala bostadsbolag i Sverige har ställt in eller sänkt hyror för företag under pandemin på grund av sviktande ekonomi. I länder som USA och Australien har boende fått sänkta hyror i den tuffa situationen.

  1. Sämre service under pandemin

Många bolag har skurit ner på boendeservice under pandemin. Allt ifrån inställda sociala aktiviteter till minimering av åtgärder i lägenheter. Dessa pengar är viktiga att återbetala i den tuffa ekonomiska situationen många hyresgäster har.

  1. Hyresgäster tjänar minst och betalar mest

En ensamstående kvinnlig pensionär som hyr lägger i genomsnitt 4 av 10 kronor på boendekostnader, medan en som äger lägger 2,60 av 10 kronor på boendekostnader. Höga hyror leder till höga bostadsbidrag och är därför dåligt för i stort sett alla i samhället – utom för dem som äger hyresfastigheterna.

  1. Hyresgäster missgynnas av statens bidragssystem

Ränteavdraget och ROT-avdraget kan bara användas av de som äger sitt boende och kostade 2019 skattebetalarna 26,9 miljarder. Det motsvarar cirka 1 700 kr per månad per hyresrätt. 

  1. Hyror går till samhällsservice för alla

I en ny dom i förvaltningsrätten får Göteborgs kommun rätt i sin budgetplan att beordra de kommunala bostadsbolagen att finansiera trygghetsvakter i kollektivtrafiken. Våra hyrespengar används även till annan verksamhet som egentligen borde finansieras genom skattesystemet.

3 reaktioner på ”8 skäl för sänkta hyror

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *