NyheterNyheter

KAMPANJ: Nej till marknadshyra

Protestdagen 18 april 2021

Den 19 januari 2021 samlades ca. 160 deltagare från olika rörelser, organisationer och kommuner runt om i Sverige för att tillsammans mobilisera sig i kampen mot marknadshyra. 18 aprilkommittén var en av initiativtagarna till detta stormöte, tillsammans med Nätverket Rädda Hyresrätterna och Norra Järva Stadsdelsråd.

https://raddahyresratterna.se/nej-till-marknadshyra hittar du plattform, kampanjplan och uttalande samt nyhetsuppdateringar.

Fler löpande nyheter hittar du på kampanjens Facebook-sida Nej till marknadshyra (klicka för länk) och på 18 aprilkommitténs Facebook-sida (klicka för länk) med fokus på Göteborgs området.

För att gå med i kampanjen mailar du till: nejtillmarknadshyra@gmail.com

UTTALANDE – att anta på t ex ett årsmöte för att ansluta till kampanjen

Två år har gått sedan januariavtalet slöts. Planerna på fri hyressättning i nyproduktion har öppnat ett nytt kapitel i svensk politik.

Fri hyressättning leder till marknadshyra när hyresvärdar kan välja bort att förhandla om hyran. Men motståndet har opinionen med sig, marknadshyra saknar folkets stöd.

Människor är väl medvetna om att marknadshyra kommer innebära högre hyra och sämre trygghet vilket fördjupar segregationen. Nu pågår ett arbete som kan leda till lagstiftning om fri hyressättning.

Men vi sätter nu stopp! Hyresgäster över hela landet har gått samman i nätverk, föreningar och intresseorganisationer.

Vi ansluter till kampanjen Nej till marknadshyra med höjdpunkten protestdagen den 18 april.

Vi uppmanar alla hyresgäster, föreningslivet i bred bemärkelse, folk- och arbetarrörelsen att resa motstånd.

Tillsammans ska vi stoppa hotet om marknadshyra.

Bild tagen på protestdagen12 sep 2020
Bild från protestdagen 12 sep 2020 Gamlestaden, Göteborg

Plattform för Nej till marknadshyra – vad kampanjen står för

Det senaste året har präglats av kriser och bakslag med förödande konsekvenser för människors hälsa och välmående. Trots att marknadslösningar har visat sig vara en viktig orsak till hälsokrisen ser vi med häpnad hur regeringen och januaripartierna försöker driva igenom en ny jättestor förändring: nya steg mot marknadshyror. Det här är riktigt allvarligt och måste stoppas.

I januariavtalet (med stöd av S, Mp, C och L) finns kravet på att marknadshyror ska införas i nybyggnation samt krav på att öka lägesfaktorns betydelse i hela bostadsbeståndet. En utredning och en kommission är tillsatt för dessa uppdrag med slutdatum 31 maj och 30 juni.  

Marknadshyror i nybyggnation sprider sig till hela beståndet, inte minst genom hutlösa hyreshöjningar efter renoveringar. Marknadshyror kan leda till 30 – 50 procentiga hyreshöjningar, både i innerstad som ytterstad. Bostadsbolagens bristande ansvar  visas i att de mitt under pandemin genomfört vräkningar och yrkat på kraftigt höjda hyror. När marknaden själv ska sätta hyran utan förhandling med Hyresgästföreningen undergrävs organiseringen av hyresgäster och försämringarna multipliceras. Det blir svårare att sätta dit oseriösa värdar.

Marknadshyror kommer inte att leda till fler bostäder. Det kommer endast leda till mer spekulation med våra hem,  allt färre kommer att ha råd med ett bra boende. Pandemin har verkligen visat vikten av att ha ett hem men också en trygg anställning. Den urholkade arbetsrätten i kombination med marknadshyror lägger grunden till ett otryggt samhälle där arbetare och studenter får allt svårare att ha råd med ett eget hem,

Hotet om marknadshyror men också mot välfärden i stort måste stoppas. Istället behöver vi en social bostadspolitik som bygger på demokrati, mänskliga rättigheter och klimatmedvetenhet. Hyrorna ska förhandlas fram, hyresgästerna behöver sin kollektiva styrka gentemot vår motpart hyresvärden. Alla ska ha råd att bo, ett hem är en rättighet. Samhället har ett ansvar för byggande av billiga och klimatsmarta allmännyttiga bostäder. Hyresgäster ska ha rätt till inflytande över renoveringar – renovräkningar måste få ett omedelbart stopp.

Vi höjer nu våra röster som hyresgäster. Vi har jagats länge nog med hot om ombildningar, ständiga hyreshöjningar, skattediskriminering, renoverings-chocker och genom bostadsbrist. Nu får det vara nog. 

Det krävs nu ett myller av coronasäkert motstånd och maximal aktivitet för att ändra utgångsläget. Individer, hyresgästföreningar, nätverk, fackföreningar, politiska organisationer och andra organisationer är alla välkomna. Digitala kampanjer, uppvaktningar, möten, flaggningar, hundratals smådemonstrationer  samt gemensamma protestdagar behövs.

18 april är motståndsvårens höjdpunkt då det blir protester över hela landet.

Den 19 januari samlades hyresgäster, aktivister, nätverk och organisationer i ett stormöte som sjösatte kampanjen Nej till marknadshyra.

Kom med du också! Var med och bygg denna solidariska rörelse, för allas lika värde, för välfärden och för framtiden. nejtillmarknadshyra@gmail.com

KAMPANJPLAN för Nej till Marknadshyra


Januari och februari
: då kontaktar man vänner, grannar, personer och föreningar lokalt och
bjuder in till ett zoom möte för den lokala kampanjen inför 18 april.

Första stormötet 19 januari 2021 AVKLARAT
Andra stormötet 16 februari 2021 AVKLARAT

Februari och mars: Maila till ansvariga politiker // Sätt upp ett Facebook-event // Börja kampanja på sociala medier

Tredje stormötet 18 mars 2021

April – affischera lokalt // Kontakta lokalmedia // Gör en banderoll eller skyltar // Fixa megafon och
tryck av flygblad.

Avstämningsmöte 12 april 2021


18 april PROTESTDAG ÖVER HELA LANDET – ordna minitorgmöte, fem personer.
T ex: två håller banderollen, en delar flygblad, en talar i megafonen och en filmar
Målet är minst 100 minitorgmöten runt om i landet

Maj – ej bestämt datum. Möte för utvärdering

31 maj 2021– Utredningen för marknadshyra i nybyggnationen ska presentera sitt förslag

30 juni 2021– Hyreskommissionen för ökat inslag av lägesfaktorn i hyressättningen ska presentera sina förslag

Följ länkar för mer info

Hemsida: https://raddahyresratterna.se/nej-till-marknadshyra

Kampanjens Facebook-sida Nej till marknadshyra (klicka för länk)

18 aprilkommitténs Facebook-sida (klicka för länk) med fokus på Göteborgs området.

För att gå med i kampanjen mailar du till: nejtillmarknadshyra@gmail.com

Kampanj Nej till marknadshyra

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *